Home > 도서안내 > 분야별도서 > 사회·실무
 
사회·실무 출간일순 | 도서명순 | 인기도순
사회복지조사론 (조회:3539)
저자 : 김경우 정가 : 17,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 크라운판/352쪽
출간일 : 2008.09.30 ISBN : 978-89-8404-978-9
강의보조자료 :  
뚜띠쌤의 너무쉬운 영어 읽는법 (조회:2438)
저자 : 김현실 정가 : 12,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 국배판/114쪽
출간일 : 2013.01.20 ISBN : 978-89-6414-379-7
강의보조자료 :  
전략스케치(마케팅커뮤니케이션) (조회:2127)
저자 : 석종득, 김은희 정가 : 16,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 신국판/298쪽
출간일 : 2007.08.16 ISBN : 89-8404-855-3
강의보조자료 :  
현대마케팅원론 (조회:1995)
저자 : 한관순 정가 : 27,000원
출판사 : 도서출판두남 판형/페이지 : 46배판/590쪽
출간일 : 2009.03.10 ISBN : 978-89-8404-934-5
강의보조자료 :  
THE TOPAS CRS (개정판) (조회:1838)
저자 : 권혁률,이형섭 정가 : 14,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 변형판/230쪽
출간일 : 2008.08.20 ISBN : 89-8404-788-0
강의보조자료 :  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...   [다음]  [마지막]