Home > 도서안내 > 분야별도서 > 자격시험수험서
 
자격시험수험서 출간일순 | 도서명순 | 인기도순
유통실무사(개정3판) (조회:479)
저자 : 고창룡 정가 : 22,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4*6배/368쪽
출간일 : 2016.04.05 ISBN : 978-89-6414-679-8
강의보조자료 :  
디지털정보 활용능력(DIAT-국가공인) (조회:1161)
저자 : 권오복 정가 : 12,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : A4/140쪽
출간일 : 2013.10.30 ISBN : 978-89-6414-469-5
강의보조자료 :  
무역영어 1급 30일완성(개정13판)-x (조회:897)
저자 : 이우열 정가 : 32,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 46배판/910쪽
출간일 : 2012.01.30 ISBN : 978-89-6414-281-3
강의보조자료 :  
직업상담·심리학 30일완성 (조회:1036)
저자 : 직업능력연구회 편 정가 : 27,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4×6배판/720쪽
출간일 : 2010.05.05 ISBN : 978-89-6414-089-5
강의보조자료 :  
온오프 무역영어 (조회:1232)
저자 : 김병수 정가 : 29,000원
출판사 : 비즈프라임 판형/페이지 : 4X6배판/812
출간일 : 2009.10.15 ISBN : 978-89-6414-024-6
강의보조자료 :  
    1 2 3   [다음]  [마지막]