Home > 도서안내 > 검색하기
 
국제경영 (조회:1065)
저자 : 조석홍 정가 : 19,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 크라운판/396쪽
출간일 : 2004.01.30 ISBN : 89-8404-571-3
강의보조자료 :  
인터넷광고 마케팅 (조회:1345)
저자 : 안종배, 김성봉 정가 : 27,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : A4판/446쪽
출간일 : 2003.08.25 ISBN : 89-8404-470-9
강의보조자료 :  
무역실무연습:객관식 (조회:2220)
저자 : 최석범,박종석 정가 : 20,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 46배판/470쪽
출간일 : 2003.03.10 ISBN : 89-8404-427-X
강의보조자료 :  
[처음] [이전]   ... 111